top of page

VERHUISTIPS

Bij een verhuis moet je aan heel wat zaken denken die vaak over het hoofd worden gezien vandaar dat we je hieronder heel wat tips meegeven die misschien ook voor jouw verhuis van toepassing zijn.

EEN EERSTE BELANGRIJKE TIP BIJ HET KIEZEN VAN EEN VERHUISFIRMA :Om het risico op een financiele kater achteraf te vermijden kies steeds voor een ERKEND VERHUIZER. Deze verhuisfirma's zijn erkend door de Kamer van Belgische Verhuizers ( B.K.V.) Er bestaan geen andere federaties in Belgie. Een Erkend Verhuizer herken je aan het logo rechtsbovenaan deze pagina en beschikt over een erkennings-certificaat dat jaarlijks vernieuwd wordt zoals hieronder :

Zo hebt u een duidelijk zicht op de gehanteerde tarieven en loopt u ook niet het risico om bij onregelmatigheden of schade aan derden mee verantwoordelijk te worden gesteld. U bent immers als opdrachtgever mee verantwoordelijk voor het naleven van de sociale wetgeving. Bij een controle op zwartwerk zal U immers mee verantwoordelijk worden gesteld als opdrachtgever van de verhuis en zal u hiervoor een financiele boete krijgen die zeer hoog kan zijn. Zo lezen wij onlangs in een belangrijke Limburgse krant een advertentie over een verhuisfirma met meer dan 20 voertuigen maar als wij hun personeelsbestand checken blijker er slecht 1,5 voltijdse equivalenten ingeschreven te zijn in deze firma.

Erkende Verhuizers daarentegen werken enkel met ingeschreven personeel en leven de sociale wetgeving na volgens het PC140 voor verhuizers dat eveneens een verbod inhoud voor het gebruik van interim-arbeid in de verhuissector.

Bij een verhuizing komt heel wat kijken en of het nu om een grote of kleine verhuizing gaat een goede planning is een eerste vereiste.Onderstaande checklist kan behulpzaam zijn bij het verhuizen en de planning hiervan.

Drie maanden voor de verhuizing:

eventueel huur opzeggen
vrije dagen aanvragen op het werk
telefoon overschrijven
geef schoolgaande kinderen een briefje mee, waarin het schoolhoofd over de verhuisplannen wordt geïnformeerd
vraag informatie over de scholen in uw nieuwe woonomgeving op
neem de maten van uw nieuwe woning op en maak aan de hand daarvan een plattegrondje
bestel vloerbedekking en gordijnenEen maand voor de verhuisdag:

Telecommunicatiediensten verhuisberichten inzenden ( Belgacom, Telenet  )
verhuisdozen laten brengen
stickers kopen voor op de verhuisdozen. Het is erg handig als u op deze dozen zowel de inhoud vermeldt als de ruimte waar de dozen in het nieuwe huis moeten worden neergezet
gegevens nieuwe woonplaats opvragen
bij bestellingen e.d. rekening houden met aanstaand vertrek
verhuizer bespreken of de huur van een verhuisauto regelen
elektriciteit - en gaslevering oude huis opzeggen en aanvragen nieuwe huis
werkster en/of ander huispersoneel opzeggen

Enkele weken voor de verhuizing:

adreswijzigingen versturen
gaslevering oude huis opzeggen en aanvragen nieuwe huis
waterlevering oude huis opzeggen en aanvragen nieuwe huis
postbus opzeggen en aanvragen
bank inlichten
verzekeringen regelen
ziekenfonds inlichten
arts en tandarts inlichten
gemeentesecretarie inlichten
afspraak maken gasfitter oude huis en nieuwe huis
afspraak maken elektricien oude huis en nieuwe huis
schoorsteen laten vegen
school of scholen inlichten
kinderen opgeven voor nieuwe school
naamplaatje laten maken
afspraak maken voor schoonmaken nieuwe huis
spaar oude kranten en dozen op
maak een afspraak voor het ophalen van grof vuil

Ongeveer een week voor de verhuisdag:

sleuteloverdracht oude huis en nieuwe huis afspreken
zo nodig sleutels bijmaken
leveranciers die aan de deur komen inlichten
huismeester inlichten
geld en juwelen tijdelijk in bankkluis onderbrengen
afspraak maken voor het onderbrengen van kinderen en huisdieren tijdens de verhuizing
afspraak maken voor aansteken verwarming nieuwe huis
bibliotheekboeken retourneren

Op de verhuisdag:

zorgen voor voldoende contant geld op zak, er dient immers contant betaald te worden
meterstanden opnemen
waterleiding aftappen bij strenge vorst
huis nakijken op achtergebleven dingen
sleutel overdragen

Na de verhuizing:

eventuele verhuisschade controleren
uitgepakte verhuisdozen retourneren
adres in paspoort en rijbewijs laten veranderen
overschrijvingsformulieren bestellen
nagezonden post in de gaten houden
contact opnemen met nieuwe bankvestiging
kennismaken met buren, leveranciers, buurtvereniging enz.
kennismaken met geestelijke enz.

Adreswijzigingen verzenden aan

familie,buren,vrienden, kennissen
collega's
relaties
artsen,tandarts, apotheek
dierenarts
kruisvereniging
ziekenfonds
notaris
bank
verzekeringsmaatschappijen
assurantietussenpersoon
garage
verenigingen
vakbond

Abonnementswijzigingen

dagbladen
weekbladen
tijdschriften
omroepbladen
verzenders van bijvoorbeeld catalogi en prospectie
boekenclub
schriftelijke cursussen
postorderfirma's
werkgever
belastingdienst
Dienst Inschrijvingen Voertuigen
te Brussel of plaatselijk kantoor
boodschappendienst
 

Aanpak

Voordat u daadwerkelijk begint met inpakken, moet u goed nadenken over de juiste aanpak, bijvoorbeeld:

Pak kamers één voor één in. Dit komt van pas wanneer u weer gaat uitpakken.
Pak een aantal dozen per dag, begin hiermee ruim van te voren.
Geef op alle dozen aan welke kamer en doosnummer. Maak een lijst met identificatie nummers welke weergeeft het aantal dozen dat per kamer gepakt is en het totale aantal dozen dat gepakt is. Het is een goed idee om wat ruimte op de lijst vrij te laten voor eventuele opmerkingen bijvoorbeeld voor waardevolle spullen die zich in dozen bevinden. Maak uw verhuizer op deze waardevolle spullen attent.
zorg ervoor dat u genoeg vulmateriaal voor de dozen heeft.
Draag er zorg voor dat alle dozen goed dicht zitten en het gewicht van de inhoud kunnen dragen.
Stop zwaardere spullen onder in een doos en lichtere spullen bovenin. Probeer de dozen niet te zwaar te maken(mx. 20 kilo), dit vergemakkelijkt het verhuizen: Een vuistregel: hoe zwaarder de voorwerpen, hoe kleiner de doos dient te zijn.

Tips voor het inpakken

Er zijn vele dingen die u moet inpakken. De meeste kunnen ingepakt worden door de bovenstaande tips te volgen. Hieronder staan nog enkele tips voor belangrijke voorwerpen:

Bureau laden -- Stop hier niet te veel in. Te veel kan schade veroorzaken. Verwijder voorwerpen die breekbaar zijn of kunnen lekken.

Glas en servies -- Wikkel glaswerk, kopjes en border apart in papier en stop ze in (kleine) dozen. Gebruik kleren of handdoeken om ze in te leggen. De zwaardere spullen (borden enz.) moeten onder in de doos. Zet zeer breekbaar glaswerk (bijv wijnglazen) rechtop in de doos. Geef op de dozen aan dat er breekbare spullen in zitten.

Klokken -- Verwijder of zet de slinger van grote klokken vast. Grote, staande klokken kunt u beter door een expert laten inpakken.

Kleden en Gordijnen -- Stop deze in schone dozen. Verwijder gordijnen van de rails en stop ze in schone dozen of bureauladen.

licht ontvlambare en brandbare goederen -- brandbare vloeistoffen en spuitbussen mogen niet worden ingepakt. Verandering in temperatuur en druk kan lekkage of zelfs explosie veroorzaken. Als u deze inpakt en ze veroorzaken schade aan uw spullen of aan personen, zou u (en niet uw verhuizer) hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Lampen en lampenkappen -- Verwijder gloeilamp en lampenkap. Rol het snoer op. Gebruik geen krantenpapier maar keukenrol om deze in te wikkelen. Plaats ze rechtop in de doos. Decoratieve knoppen e.d. plakt u vast aan de binnenkant van de doos waar de lampenkap inzit.

Medicijnen -- plak doosjes met plakband dicht. Stop ze in kleine dozen. Mocht het nodig zijn dan neemt u ze tijdens de reis met u mee.

Spiegels en schilderijen -- Stel uw verhuizer op de hoogte van kostbare schilderijen. Pak spiegels, lijsten en schilderijen in, en plaats ze op hun kant in zware, degelijke dozen. Grote spiegels worden door de verhuizers in speciale dozen geplaatst.

Personal Computers en Video/DVD Recorders -- Pak waardevolle elektronische apparaten in hun originele verpakking (als u deze nog heeft). Gebruik anders dozen en doe hier beschermende vulling in. Wikkel een deken of laken om het voorwerp en plaats het in de doos. Doe extra vulling tussen de doos en de computer of videorecorder. Pak snoeren apart in en geef aan waarvoor ze dienen. Doe ze in een plastic zak.

Gereedschap -- Verwijder brandstoffen uit gereedschappen (verhuis geen brandbare stoffen!) Stop ze in kleine, sterke dozen. Pak ze apart in als ze kostbaar zijn.
 

 

U gaat binnenkort verhuizen. Spannend. Na weken van voorbereiding nadert nu het moment van vertrek naar het nieuwe huis en de nieuwe woonomgeving. Heeft u zich bij de voorbereidingen ook afgevraagd hoe het zit met de verzekering van uw inboedel? Weet u hoe uw inboedel tijdens uw verhuizing verzekerd is?
Heeft u uw verzekeringspolis daarop nagelezen of u laten informeren door uw verzekeringsadviseur? Nee?
Het is verstandig dat alsnog snel te doen. Bovendien zult u uw tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij van uw nieuwe adres op de hoogte moeten stellen. Doet u dit niet, dan vervalt na een bepaalde, in de polis genoemde termijn uw inboedelverzekering. Over het algemeen is deze termijn dertig dagen, er zijn echter uitzonderingen.

De inboedelverzekering

Voor het afdekken van de mogelijke risico's met betrekking tot uw inboedel zult u een inboedelverzekering hebben afgesloten. Deze verzekering geldt doorgaans alleen zolang de inboedel zich bevindt op het in de polis aangegeven adres. Als de inboedel wordt verplaatst dan wel verhuisd (en eventueel tussentijds wordt opgeslagen) dan treden de, beperktere, polisvoorwaarden betreffende de "dekking buiten de woning" in werking.
Dat betekent dat als er tijdens de verhuizing iets met uw inboedel gebeurt, de polis een veelal beperktere dekking biedt. Dit heeft consequenties voor de schadevergoeding.
Er zijn wel inboedelverzekeringen die tijdens de verhuizing voorzien in een dekking tegen de schade tengevolge van een ongeval aan het middel van vervoer (de verhuisauto). Maar als de verhuizing of de opslag langer duurt dan de periode die in uw inboedelpolis wordt genoemd, kan het verstandig zijn om aan een aparte verzekering te denken. Kijk dus voor u verhuist uw inboedelpolis hierop na of informeer bij uw tussenpersoon of uw verzekeringsmaatschappij.

Het transport

De meeste verhuizingen nemen slechts één, of hooguit twee dagen in beslag. De inboedel wordt uit het éne huis gehaald, in de verhuisauto geladen, en na de rit bij het andere huis weer uitgeladen.
Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee deze werkzaamheden door uw verhuizer worden uitgevoerd, kan de inboedel schade oplopen of kan er iets wegraken. Wie is aansprakelijk voor de ontstane schade?
Over het algemeen moet de verhuizer de door zijn toedoen ontstane schade vergoeden. Deze vergoeding vindt plaats op basis van de dagwaarde en niet op basis van de nieuwwaarde. Er is echter een aantal gevallen waarin u de verhuizer niet aansprakelijk kunt stellen voor de schade.
Bijvoorbeeld als het laden of lossen en het in- of uitpakken van de inboedel en het uit elkaar halen of in elkaar zetten van de meubelen door uzelf of door u ter beschikking gestelde hulp wordt uitgevoerd. Ook voor het afsterven van planten, het niet goed (meer) functioneren van elektronische apparatuur etc., is de verhuizer niet aansprakelijk. Dit alles staat nauwkeurig omschreven in de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen. Uw verhuizer (indien erkend)zal u deze kosteloos verstrekken. Heeft hij dat nog niet gedaan, vraagt u hem er dan om.
Voor deze zogenaamde vervoerders aansprakelijkheid heeft de verhuizer zich verzekerd. De verzekerde som bedraagt € 45.378,- per inboedel, waarbij uitkering plaats vindt op basis van dagwaarde.
De hiervoor genoemde uitzonderingen, die voor uw eigen risico zijn, kunnen ook verzekerd worden. Deze verzekering kan de verhuizer graag op uw verzoek voor u afsluiten. De premie van deze extra verzekering is voor uw eigen rekening. Mocht u toch schade lijden, meldt u dit dan direct bij de verhuizer.

 

Opslag
Als u uw huidige woning moet verlaten terwijl de nieuwe woning nog niet kan worden betrokken, of

als u uw inboedel niet (volledig) mee wilt nemen naar uw nieuwe huis, maar deze (gedeeltelijk) op wilt slaan, maar ook als u tijdelijk in het buitenland gaat wonen en een deel van uw inboedel achterlaat kunt uw inboedel professioneel laten opslaan door een verhuisbedrijf of kiezen voor het zelf opslaan in een daar speciaal voor geconditioneerde en beveiligde ruimte. (Selfstorage units)

Evenals bij het vervoer heeft de verhuizer zijn aansprakelijkheid verzekerd op basis van de dagwaarde van uw inboedel. Indien u twijfelt lees dan goed de Algemene voorwaarden door van het verhuisbedrijf of het opslag bedrijf of neem contact op met uw verzekeringsmij of tussenpersoon. In een aantal gevallen is de verhuizer echter niet aansprakelijk en valt uw inboedel dus ook niet onder de verzekering van de verhuizer.
Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij schade aan elektrische en elektronische apparatuur, het ontstemmen van piano's enz. Evenmin is de verhuizer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schimmel, roest, houtworm e.d. als hij de goederen niet zelf heeft ingepakt (dit geld zeker voor zelf opgeslagen inboedels) Deze bijzondere risico's staan nauwkeurig omschreven in de Algemene Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen.
Uw verhuizer zal u ook deze voorwaarden kosteloos verstrekken. Als dat nog niet gebeurd is, vraagt u hem er dan om. Het is van groot belang dat u zelf eveneens voor een passende verzekering zorg draagt. Uw inboedelverzekering kan zonder problemen worden overgeschreven naar het adres waar de opslag plaatsvindt.
De "dekking buiten de woning" van uw inboedelverzekering is echter vaak beperkt. Daarom is het verstandig als u, de bewaargever, ook een (aanvullende) opslagverzekering afsluit. U kunt deze desgewenst uitbreiden tot het voor- en natransport. U kunt uw verhuizer vragen een dergelijke verzekering voor u af te sluiten. Deze zal u graag nader inlichten omtrent de mogelijkheden hiertoe.

bottom of page